Senin, 18 Februari 2013

0 Istilah Sunda Anyar

Date: Senin, 18 Februari 2013 2/18/2013 07:54:00 PM
Category:
Author: kelas lima
Share:
Responds: 0 Comment

ISTILAH WANDA JEUNG NAMI SUNDA

I. BÉRÉDÉLAN KECAP WANDA HEUBEUL JEUNG WANDA ANYAR

A
asong-saran = masukan, saran, usulan
ambah-buwana = internasional, global

B
bébéné = kabogoh (istri), pacar perempuan
Bendahara = keuangan
balakécrakan = dahar bareng, makan bersama
béwara = pengumuman
beubeureuh = kabogoh (pameget), pacar lelaki.
biantara = pidato

C
C0andoli = logistik, perlengkapan
Cipta Gentra = Producer Kasenian
Cipta Karya = Producer Barang
Cittanung maya = pikiran khayal


D
diistrénan = dilantik
dileler = diangugrahi, dipasihan
dipiajén = dihormati
dirgahayu = panjang umur
durjana = penjahat

É
émbaran = pengumuman, selebaran
 
G
gawé-bareng = kerjasama
Gentra Wicara = Talk Show
guluyur gentra = program run-down, atawa show rundown
Girang Panata Calagara = Ketua Panitia
Girang Pangajén = ketua juri
gotrasawala = musyawarah

H
hundagi = ahli nu nyieun imah/wangunan; arsitek


J
jagabaya = satuan pengamanan/satpam, security
jagariksa = pemerhati, pemeriksa, perawat
jagasatru = pendamaijaler-isteri = sarimbit, suami-istri.
jana = jalma, manusa
jomantara = awang-awang, angkasa
Juru Telik = editor
Juru Duum = distributor
Juru Tulis = sekretaris, penulis

K
kaca-acak = halaman-pencari, googling 
karyagung = karya besar, 
kanistamadyau mottama = balarea ti sagala lapisan  
  

L
layang pangajén = piagam pernghargaan
lurah gending = musical director
lurah sekar = lulugu panayagan

M
madwandayudha = perang tanding, berdebat, bersetru 
mandala = lapangan
mandala maya = website
marga-lantaran =  sabab-musabab, sebab kejadian
milangkala = milangwarsi = ulang tahun
minangsaraya = ménta tulung, ménta bantuan
mitra-pangrojong - sponsor

N
napaktilas = menelusiri jejak terdahulu, nostalgia perjalanan.
Nara Wicara = pembicara
Nara Sumber = akhli pangaweruh
niskarana = teu pernah kajadian
nganjrek = alamat, linggih, cicing

P
padumukan = alamat, adres, linggih
pagelaran = pertunjukan, show, concert
Paguyuban = perkumpulan, club, association
pakétrok iteuk = babarengan nepi ka kolot, bersama sampai hari tua
Pamidang Acara (PA) = pembawa Acara (PA); Master of Ceremony (MC)
pamong = pagawé, petugas - pamong-pradja (patugas nagara)
pamidang garapan = panitia, penyelenggara
panglawungan = tempat rundingan, sawala, gempungan
Pangrawit = komposer, komponis, pencipta lagu
Pangajén = juri ; Girang Pangajén = ketua juri.
Panayagan = pemain musik
Panata Calagara = panitia, pangasuh
papacangan = tundangan
paujar = juru bicara
pinisepuh = para sesepuh
pinustaka = penulis/notulen
pitulung = help, bantuan (dina website)
Pramu Wicara = moderator 
Pramu Wisma = babu, pembantu rumah tangga
Pramugari = stewardes
Pramuria = club hostess
Pramusaji = pelayan restoran
Pramuniaga = pelayan toko
prawicara = kunci-pembicaran, keynote speech
Pupuhu = ketua, pingpinan
Purwacarita = mukadimah, pembukaan


S
samakarya = gotong royong
sarimbit = jaler-isteri = suami-istri
sarjana = jalma pinter
sasmita = siloka, simbul
sawala = rundingan, perundingan, konferensi.
siloka = simbul, symbol
Sutradara = Pangatur Laku

T
titimangsa = pananggalan, kalender

W
widyanipuna = orang yang tinggi ilmunya, berpengetahuan, ulama
wiparita = kaliru


**********************************************************************************
II. HARTOS SAWATARA NAMI SUNDA.
Ngawaler patarosan salah salah sawios baraya, di handap ieu kasanggakeun sababaraha nami nu lumrah dianggo ku urang Sunda sareng hartosna.

A
asih = cinta, nyaah
arum = seungit, kembang
atmaja = kembang
asta = dalapan

B
banyu - cai
bhuwana = alam semesta

C
cahya/sahaya = sinar, nur
Candra = bulan
catur = opat
citra = ajen, nilai, dangiang

D
dasa = sapuluh
diah = sesebutan keur istri (nona, miss)
Dur = dhalim, jail
Dharma/darma = babakti
dwi = dua

E
éndah = alus
ésa/éka/esa = tunggal = hiji

G
ganjar = pahala, hadiah, dipaparin, dib
ér
é
gina = juru, pojok

J
Jana = manusa
Jaga = ngajaga, nungguan, ngariksa
jatnika = ...............
jaya = meunang, unggul
jawara = juara
jomantara = awang-awang

K
Karta = makmur
karna = ceuli
komara = alus, sinar, dangiang
Kusuma = kembang
kumba = gede, ageung

L
Laga = légég, gaya, tandang

M
Man = lalaki
marga = jalan
mitra  = dulur, babaturan, partner

N
Nata = raja
nawa = salapan

P
panca = lima
paksi = garuda, manuk
pratama = pertama, utama
Praja = Pamaréntah, pangawasa, pagawé nagara
Pura = kota, dayeuh, tempat
purwa = mimiti, munggaran

R
Raharja = sejahtera
Riksa = ngariksa, ngajaga, ngarawat, ngutak-ngatik.

S
Sar = pinter
sapta = tujuh
Satia/setia– satia
Santika = satria, gagah
Sastra = basa anu alus
Surya = panon poé
su - alus, lemes
sukma = jiwa

T
tri = tilu
tirta = cai

W
Wan = pameget
Wati = istri
Wangsa = bangsa, kaum, umat
Wijaya/jaya = unggul
Wira/prawira/wiria = satria, perwira
windu = dalapan

Y
Yudha = perang, panglima, prajurit
 
(Dina ieu rohangan  rék diunggah istilah-istilah anyar (atawa nu geus aya) atawa kecap-kecap anyar dina basa Sunda pikeun sesebutan anu loma anu asalna ti budaya asing, saperti "MC", Stage Manager, Produser Show, Talk Show, jrrd. 
Baraya anu gaduh usulan sok asupkeun ka ieu rohangan "POST A COMMENT" engké ku Pangasuh ditalungtik merenah atawa henteu, tah ayeuna dimitian ku Pangasuh.)


Artikel Terkait :Posting Komentar

Jangan lupa, tinggalkan pesan anda!!!saran dan masukan kami nantikan untuk kemajuan blog eSDe ini!!!Terima Kasih.

NOPI SOPARI

================================================
Salam Pendidikan dan Salam Pramuka
-=-[ Kelas Lima eSDe ]-=-
.